Lokalt vand

GIVER VAND I HANEN

Velkommen til Vognsild Vandværk


Vognsild Vandværk er et mindre værk med forsyningsområde omkring Vognsild i Vesthimmerland.


Vognsild Vandværk a.m.b.a. blev stiftet den 8. september 1904 og forsyner hele Vognsild by og nærmeste omegn med godt vand. Der er 130+ medlemmer tilsluttet vandværket, som er veldrevet og har god økonomi. Værket er en andelsselskab (a.m.b.a. - ejes af medlemmerne) - se vedtægterne for mere information.12-9-2019: Renoveringsprojekt

  • Bestyrelsen har nu materialet fra leverandørerne til 2 konkrete løsninger til vores fælles, fremtidig vandværk: Ombygning eller renovering. Det arbejdes koncentreret videre mod en beslutning og igangsætning. Tidsplanen er endnu ikke fastlagt, hvilket naturligvis er en vigtig del også af dette projekt.

9-9-2019: Vandforsyningen

  • Bestyrelsen har modtaget henvendelser om bismag i drikkevand, hvilket formentligt er en bivirkning ved den nuværende driftssituation, hvor skylning af filter sker manuelt. Dette arbejde giver trykvariationer i ledningsnettet både i husstanden og udenfor, som kan medføre, at aflejringer (mangan/jern) løsner sig. 
  • Der er ingen kendt sundhedsrisiko, og seneste vandprøve viser ingen overskredne grænseværdier. 

1-9-2019: Aktuel driftssituation på værket

  • Der arbejdes fortsat på at finde en varig og stabil løsning for selve vandværket - uden det udtjente reservoir.  
  • Skylning af værkets i øvrigt velfungerende filteranlæg håndteres i en overgangsordning manuelt. Dette er indført fra starten af uge 34 for at sikre vandkvaliteten.
  • Den manuelle proces kan give varierende tryk pga. det kortvarige store forbrug, som den midlertidige løsning ikke helt kan kompensere for.
  • Bestyrelsen har ikke på dette tidspunkt en fast dato for etablering af kommende løsning, men vi informerer naturligvis her, så snart vi har mere præcis information.

14-8-2019: Opdatering

  • Planen om at genindsætte reservoiret må opgives
  • Bestyrelsen har derfor iværksat projektet med en ny løsning, hvor den gamle tank ikke indgår i driften.Takstblade


Vandprøver


Kontakt os


Vedtægter


Persondataforordning


InformationsarkivVognsild Vandværk

Copyright © All Rights Reserved